Bemutatkozás

Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a Gyálaréti Művelődési Centrum

A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház két település közművelődési feladatait látja el. Az anyaintézmény Szentmihályon működik, míg a Gyálaréti Művelődési Centrum (6757 Szeged, Koszorú u. 39.) csatolt intézményként Gyálaréten.

Az elsődleges Szentmihályi épület érdekessége, hogy az 1900-as években paprikamalomként működött, Lábdy malomként élt a köztudatban. Az épület 1956-tól egy régi malom átalakítása után lát el kultúrotthoni teendőket. 1964 és ’66 között az épületet kibővítették, és egy új emeleti rész hozzátoldásával a közművelődési feladatok ellátásához kitűnő épületi adottságokkal rendelkezővé tették.

Mind a két településen fontos a hagyományápolás és a kulturális élet fellendítése. Az intézmények munkatársai a megvalósuló programokba igyekeznek bevonni minden lakost kortól és nemtől, szociális háttértől függetlenül.

Szentmihály településen zajló közművelődés legfontosabb eleme a Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház. Az intézmény fő tevékenysége a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különféle rendezvények és kiállítások szervezése, az olvasási, tájékozódási igények kielégítése, az információhoz való hozzájutás lehetővé tétele; kiállítások, rendhagyó órák, irodalmi és ismeretterjesztő előadások szervezése.

A művelődési házban található színházterem, amelynek befogadóképessége 250 fő, a teremhez tartozó színpad alapterülete 60 m2.

Otthont ad a civil szervezetek működésének, illetve a faluház galériája biztosít teret a képző és iparművészeti tárlatnak is.

A Digitális Jólét Program Pontnak (DJP Pont) köszönhetően lehetőség van számítógépes, informatikai tanfolyamok tartására, amelyek célközönsége a nyugdíjasokon kívül a település lakosainak is teret biztosít, integrálva őket az infokommunikáció által uralt világba.

A művelődési házban működtetni kívánunk „Alkotó Házat”, amely tanfolyamok és képzések biztosításával a közművelődésen keresztül az egész életen át tartó tanulás lehetőségébe kapcsolódik be, azt alakítja és fejleszti.

Teret biztosítunk a Délikert Színháznak is, amely 2005-ben alakult és hiánypótló közművelődési tevékenységként jelent meg a település életében. Az intézmény mind a magyar, mind a határon túli magyarlakta területeknek a színházigényét megpróbálja kielégíteni. Eddig több mint 26 különböző darabot állítottak színpadra részben hivatásos és a településrész lakosaiból összeállt amatőr színészek.

A közművelődéshez tartozik az állandó Paprika helytörténeti kiállításunk is, amelynek nagy jelentősége van a történelmünkben, hiszen az egykori Lábdy paprikamalom épületéből, immár 51 éve alakították ki a Móricz Zsigmond Művelődési Házat.