Bemutatkozás

Szeged egyik legnagyobb múltú művelődési háza. Alapító jogelődje az újszegedi Szent Vince Egyesület volt, amely 1927-ben hozott határozatot a művelődési ház  megépítésére. Az intézmény a ’30-as években a város egyik népszerű közösségi intézményévé vált: értékes előadóestek,  színi előadások, jótékonysági rendezvények követték egymást. A politikai változások következtében 1949-ben  feloszlatták a Szent Vince Egyesületet; 1953-tól mint tanácsi művelődési ház – „November 7.” néven – folytatta életét az  intézmény, 1990 óta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában. 1958-tól kezdve egyre inkább városi  művelődési központként funkcionált, bár e rangot csak 1968-1978 között viselhette. Ez utóbbi időszakban egyre  rangosabb irodalmi estek, országos jelentőségű kiállítások, rendkívül látogatott filmklubok egyaránt szerepeltek a  programban, gyakorlatilag az akkori idők minden jelentős színésze és képzőművésze megfordult falaink között. 

1979-től lakóterületi művelődési házként funkcionált, profilja fokozatosan átalakult: a változatlan intenzitású irodalmi  és művészeti élet mellett a kultúra szinte minden ága otthonra talált az intézményben. A mindennapok kultúrája, így a  Magánlakás c. sorozat, később Újszegedi Bioépítészeti Napok is; eközben számtalan képzőművészeti kiállítás (pl. az  azóta is egyedülálló Mobilművészet – ’86), hangverseny, ismeretterjesztő előadás megrendezésére került sor. Egymás  után alakultak az 1979-ig hiányzó közösségek: 1979 őszén az Újszegedi Kamarazenekar, az Újszegedi Klubszínpad (a  mai Tegzes Miklós Irodalmi Kör elődje), az Önismereti Kör és az Újszegedi Kertbarátkör, később a Galaktika Sci-Fi  Klub, 1983 májusában az Újszegedi Nyugdíjas­klub. 

Intézményünk 1989-ben nevet változtatott: fölvette a nagyszerű szegedi néprajztudós és művelődéstörténész, „a  legszögedibb szögedi”, Bálint Sándor (1904-1980) nevét. Ez egyben bizonyos profiltisztítást is jelentett, hiszen a  Névadó szellemiségének minden tekintetben meg kellett felelnünk. 

Egyre fokozottabban került működésünk középpontjába az irodalom, mindenekelőtt a helyi és kortárs irodalom, a helyi  értékek képviselete, hasonlóképp a kortárs képzőművészet és zene ügye is. Működésünk sikerének is tekintjük, hogy  jelenleg 14 különféle közösség állhat védnökségünk alatt, köztük négy önálló jogi személy titkársági feladatait is  ellátjuk. Itt működik a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete Csongrád Megyei Irodája is.  

A Bálint Sándor Művelődési Ház Újszeged kulturális, közművelődési, közösségi központja, immáron 90 éve.  Programkínálatával évtizedek óta igyekszik szellemi táplálékot nyújtani a városrész lakóinak; irodalmi, zenei,  képzőművészeti, ismeretterjesztő tevékenysége az elmúlt évek során alighanem egyre fontosabbá vált, hiszen a valódi  értékek rohamos devalválódásának korát éljük. Rendezvényeink többsége egyedi, az intézmény szellemi műhelyeiben  megalkotott műsor — irodalmi est, hangverseny, komplex rendezvény — tehát nem pusztán kultúraközvetítőként  működünk, bár e küldetésünket büszkén vállaljuk. Nem kevésbé tekintjük fontosnak közösségfejlesztő munkánkat,  melynek központjában az újszegedi lakóterületi közösségek létrehozása és fenntartása áll. Itt működik a város   legnagyobb — 120 fős — nyugdíjasklubja, az Újszegedi Nyugdíjasklub,  40 éve alakult meg az Újszegedi   Kamarazenekar. Intézményünk távolról sem csak székhelye, hanem valódi otthona is olyan jelentős kulturális   szervezeteknek, mint a Dél–alföldi Harmonika Barátok Egyesülete, a Szegedi Színfoltvarrók, a Vántus István Társaság  Közhasznú Egyesület, a Magyar Bioépítészeti Egyesület. A felsorolt szervezetek produktumai közül talán elegendő  megemlíteni az 50. évfolyamához  érkezett Vántus István Kortárszenei Napokat és az ebben az évben már  tizennyolcadszor megrendezett Újszegedi Bioépítészeti Napokat, s e szervezetek kiadványait: Vántus istván 1935–1992,  Vantustól Vántusról, Bioépítészet–2003, Bioépítészet–2004–2005, Bioépítészet 2006–2008, Réti Csaba–A  leghűségesebb tenor

Jáger Richárd – igazgató